Η Ομάδα μας


Οι εξειδικευμένοι Χειρουργοί Σπονδυλικής Στήλης, Ευθύμης Σαμολαδάς και Αρίων Καπινάς ιδρύουν στη Θεσσαλονίκη, το Rachis Spine Centre, ένα πρωτοποριακό Ορθοπαιδικό Κέντρο, εξειδικευμένο στη διάγνωση και αντιμετώπιση των παθήσεων της Σπονδυλικής Στήλης.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

 

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Το ιδιωτικό ιατρείο ‘Rachis spine center’ ιδρύθηκε από τους ορθοπαιδικούς χειρουργούς
Ευθύμιο Σαμολαδά και Αρίωνα Καπινά.
Οι δρόμοι τους ενώθηκαν λόγω της κοινής εξειδίκευσής τους στη χειρουργική σπονδυλικής
στήλης, αλλά και λόγω των κοινών αξιών και αρχών. Μοιράζονται το πραγματικό
ενδιαφέρον για τον ασθενή και τον απόλυτο σεβασμό στην ιατρική βασισμένη σε
επιστημονικές αποδείξεις (evidence based medicine).
Βασικό τους ενδιαφέρον αποτελεί η χειρουργική των παραμορφώσεων σπονδυλικής
στήλης, όπως σκολίωση και κύφωση σε εφήβους, παιδιά και ενήλικες. Οι παθήσεις αυτές
απαιτούν ειδική εκπαίδευση από τους χειρουργούς και είναι σημαντικό κομμάτι του
ιατρείου μας. Ελάχιστα παρεμβατικές μέθοδοι για τη διαχείριση του πόνου (RF ablation, laser δισκόλυση)
εφαρμόζονται από τους ιατρούς μας με τις κατάλληλες ενδείξεις.

Για εμάς


Στο ιατρείο μας αντιμετωπίζεται όλο το φάσμα των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης με
την κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση με συντηρητικά, ελάχιστα παρεμβατικά και
χειρουργικά μέσα.
Στο ιατρείο μας κάθε ασθενής αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα και πάντα με τις πιο
πρωτοποριακές μεθόδους. Η εμπειρία των ιατρών μας στον τομέα της Χειρουργικής
σπονδυλικής στήλης είναι πολύ μεγάλη και συνεχώς εμπλουτίζεται με την επαφή με
μεγάλα κέντρα του εξωτερικού.
Η έρευνα είναι σημαντικό κομμάτι για τους ιατρούς μας και συμμετέχουν ενεργά μέσα από
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα είναι εκπαιδευτές σε πολλά ελληνικά σεμινάρια για τη χειρουργική
σπονδυλικής στήλης, στα οποία συμμετέχουν ενεργά και στην οργάνωσή τους.
Φυσικά οι ιατροί μας αναλαμβάνουν όλες τις ορθοπαιδκές παθήσεις- σε συνεργασία πάντα
με εξειδικευμένους συναδέλφους/ συνεργάτες στον αντίστοιχο τομέα- χειρουργική άνω
άκρου, χειρουργικής ποδιού/ ποδοκνημικής, αθλητικές κακώσεις, χειρουργική ισχίου/
γόνατος.