Παθήσεις


ΣΚΟΛΙΩΣΗ

Η σκολίωση είναι από τις σοβαρότερες "παθήσεις" της σπονδυλικής στήλης και αφορά κυρίως σε εφήβους. Η παρακολούθηση και η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας από εξειδικευμένο χειρουργό σπονδυλικής στήλης είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την πρόληψη και σωστή αντιμετώπιση της πάθησης αυτής.

Σκολίωση

Σκολίωση ορίζεται η κλίση της σπονδυλικής στήλης προς μία κατεύθυνση στο μετωπιαίο επίπεδο. Ουσιαστικά όμως πρόκειται για μία σύνθετη παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης και στα τρία επίπεδα (μετωπιαίο, οβελιαίο και στροφή).
Οι αιτίες της πάθησης αυτής είναι τις περισσότερες φορές αδιευκρίνιστες και γι’ αυτό ονομάζεται ιδιοπαθής σκολίωση.

Σε σπάνιες περιπτώσεις υπάρχουν οργανικές και ανατομικές αιτίες που προκαλούν σκολίωση και είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζονται έγκαιρα γιατί αλλάζουν σημαντικά την αντιμετώπιση της πάθησης.

Στο κέντρο μας έχουμε μεγάλη εμπειρία στη διάγνωση και αντιμετώπιση της πάθησης αυτής. Κάθε ασθενής αντιμετωπίζεται ξεχωριστά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της παραμόρφωσης, αλλά και τις προσωπικές του ιδιαιτερότητες.

Πολύ σημαντική για εμάς είναι η σωστή ενημέρωση του ασθενούς και της οικογένειας για το τι είναι σκολίωση και τι πρέπει να περιμένουν από την εξέλιξη της πάθησης.

Αρχικά γίνεται παρακολούθηση με ακτινογραφίες της σπονδυλικής στήλης όταν και όσο συχνά χρειάζεται, λαμβάνοντας υπ’ όψη πάντα και τον κίνδυνο των εξετάσεων αυτών.

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία, τόσο στη συντηρητική αντιμετώπιση με νάρθηκες και φυσιοθεραπεία όσο και στη χειρουργική αντιμετώπιση της πάθησης αυτής.
Θεωρούμε ότι το σημαντικότερο είναι η εξατομίκευση της θεραπείας και η από κοινού με την οικογένεια επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου για τον κάθε ασθενή.